Thursday, June 30, 2011

Joint Birthday Party 2011

2011年6月25日, 星期六
我地三個都係6月生日, 今年朱仔做東, 請我們去薈軒開集體生日會. 25號是我的西曆正日, 也是朱仔的唐曆正日. 壽星們影番張合照. 三個人得我一個望鏡頭, 一個掛住吹, 一個定眼望, 嘩, 好似對個蛋糕好滿意.
拿破倫蛋係呀姊佈效.
請問有冇想唱番支佛跳牆
燒雞是我們幾個的致愛
$318 (平曰298)套餐有三寶: 一條魚, 一隻雞和龍蝦面, 都咪話吾抵. D 龍蝦大大件, 真係爽口彈牙架!
紫晴冇來, 不過派餐盒做代表, 算做請埋佢啦!