Thursday, December 25, 2008

Christmas Dim Sum Lunch

聖誕節去飲茶 , 平過食自助餐, 又吾洗逼人 !
去海天 , 14 人不過770元 , 咪話吾底 .

個新相機既閃光燈好似吾係幾夠光
嘩好多點心!
天婦羅白飯魚
Hong Kong Outing - Christmas Dim Sum Lunch

No comments: