Monday, March 29, 2010

黃埔軍校 - 廣州義工交流團

3月27-28日

乘周末跟義工隊去廣州交流. HK$488全包, 連一廳兩房的大單位及三餐, 小費都包埋, 真係幾底. 但在羅湖集散, 要自費80大元來回.

最有趣的目的地是黃埔軍校. 此地什具歷史意義, 但一般旅行團都不會去, 只因在廣州最東, 交通不便, 即使自由行亦不容易前往. 校名其實叫陸軍軍官學校, 只因坐落黃埔區, 因而通稱黃埔軍校. 1938年遭日軍轟炸, 現址為1996年重建. 現時成了旅遊點, 再沒有軍訓班.

國父遺訓
小班教學
課室只有8個位, 要過位講嘢都吾容易.
嘩, 如果我翻學時課室有咁寬敞就好了!

其他旅遊項目:

鳳凰古圍都幾古色古香

老人院環境吾錯, 要千幾元一個月, 當地都算貴

在中心紀念館與當地義工交流

眾多中心紀念館中, 這間規模應該是最大.

Hong Kong Outing - Guangzhou

No comments: