Monday, March 29, 2010

食在廣州

3月28日星期日
有道是食在廣州, 且看義工交流團的西關茘灣午餐.

某某菇熟燉瘦肉湯 - 很清甜而且不肥膩, 吾錯!
又一款菇湯, 而且有肉丸, 很健康
旅行團必備菜- 唂咾肉
炒魷魚
白灼蝦
鴨定鵝, 攪吾清楚楚
什麼魚, 亦吾清楚, 只知道好多骨
好戲在後頭, 最俱代表性的特式菜
炒牛奶, 內有火腿和蝦仔, 不過味道一般
星期六的一餐, 好麻麻, 最好係這兩碟:

豆付很清香
什錦菇煲幾好!
炸魚仔都吾錯, 可惜未有拍照
Hong Kong Outing - Eating in Guangzhou

No comments: