Sunday, September 19, 2010

中秋節天文台全方位遊

2010-918 這個日子有點兒怪. 原定打完麻雀然後去聚餐. 點知天文台臨時通知參觀報名成功, 於事乎改變策略. 先打幾圈, 然後過海參觀, 回來繼續, 然後再去聚餐, 欠一局打吾完8圈. 我食咗一局小三元.

做咗咁耐納稅人, 都吾知天文台有免費導賞團, 難得抽籤成功, 當然吾放過.

我後面果座1883大樓, 有百多年歷史, 現時是法定古蹟. 天文台的歷史室就在此.
點解佢好似眼昭昭?
這間屋仔是測溫度的
天文台科學主任的辦公室

其他科學器材
各位, 這個十號風球大家一定吾陌生.
但係個世界變咗, 由2001年長洲最後一個風球站取消後,
掛風球已成歷史. 現在叫做某某風球訊號生效.
以前真係十號風球時用人手掛上去的.

各位, 你話天文台在那裏? 好近尖沙咀火車站? 錯!
原來是由彌敦道美麗華商場旁的小路上到半山. 要行十多分鐘.
Hong Kong Outing - Observatory Tour
No comments: