Friday, November 29, 2013

西安餃子宴

2013年11月11日 西安唐樂宮 餃子宴

最近去過西安一次, 難得地拍得一揖齊全的餃子宴.  先看看菜單如下. 睇吾真, 讓我簡述一吓. 精美八小碟, 蒸餃十二款, 炸餃二款, 烤餃二款, 湯餃, 甜餃, 金銀家常餃, 時果拼盤.  除了湯餃太細少之外, 全部拍照留念.

 
 精美八小碟 
 
金銀家常餃 - 可能這碟是銀餃
 
蒸餃十二款 (1)
蒸餃十二款 (2)
 
蒸餃十二款 (3) 
 
蒸餃十二款 (4)
 
蒸餃十二款 (5)
 
蒸餃十二款 (6)
 
烤餃二款
 
甜餃也是兩款
 
炸餃同樣是二款
 
蒸餃十二款 (7)
 
蒸餃十二款 (8)
 
蒸餃十二款 (9)
 
這款有點猶疑, 應納入炸抑或是烤? 但烤炸都各有兩款, 這款有可能是金銀家常餃的'金餃'
 
蒸餃十二款 (10)
 
蒸餃十二款 (11)
 
蒸餃十二款 (12)
 
十二款蒸餃各有不同饀料, 雞豬素都有, 牛羊就吾記得, 有辣有吾辣, 食完幾款之後, 舌頭都麻木了, 再吃不出什麼滋味來. 但師傅用心設計和製作餃子的精神是可取的.

No comments: