Saturday, July 10, 2010

澳門2010 既賭又有文化氣息

今年第一次去澳門, 夏日炎炎, 好在準備充足, 不算太辛苦. 住新麗華, 勝在夠方便, 又吾貴, 每人不過$586, 另加飲食賭本.

去澳門玩老虎機當然是首要節目, 但亦有文化氣息, 去完金沙, 行幾分鐘去到文化中心, 花5塊錢入場, 既嘆冷氣, 又有展覽睇, 都算吾錯.
五十幾個花瓶, 個個除花紋外, 完全一模一樣, 是我國某藝術家的大作.
亦有 [烏呢單刀] 畫作

也有國畫
食葡國餐當然少不了. 小飛象比起澳門街平宜, 不過兩個人仍要2佰多元落樓.
焗青口
這碟馬介休炒飯要88元, 都算幾貴!
去到氹仔, 又行吓葡宅博物館, 雖然來到關門大吉, 但在外圍影相亦吾錯. 這個小山崗在夏日黃昏, 竟然清涼得可愛, 又可以遠眺威尼斯人.
龍環葡韻都幾骨子的幾間葡宅, D葡人都幾會嘆世界.
坐坐乘涼, 遠眺威尼斯人, 又有新豪天地, 近有荷花池, 好舒服.

Hong Kong Outing - Macau July 2010

No comments: