Monday, December 6, 2010

張家界-姊妹遊蹤

合照當中, 以這幾張最漂亮. 但係佢地好似日日都著住同一套衫?

十里畫廊, 後面是三姊妹山
金鞭溪- 這張相是我執道的
張家界國家森林公園 - 似吾似幅畫?

Hong Kong Outing - Zhang Jia Jie

No comments: